Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নং   শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম

  ০১.        সুসং কলেজ, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০২.        দুর্গাপুর মহিলা কলেজ, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৩.       ঝাঞ্জাইল বি.এম. কলেজ,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৪.       ঝাঞ্জাইল কারিগরী কলেজ, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৫.       পি.টি.আই বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৬.       এমকেসিএম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৭.      দুর্গাপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৮.      সুসং আদর্শ বিদ্যানিকেতন, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ০৯.      বিরিশিরি পি.সি.নল মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১০.      বিরিশিরি মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১১.      রাণীখং উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১২.      বারমারী উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৩.     আগার অনির্বাণ শিক্ষা নিকেতন, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৪.      ভরতপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৫.      চন্ডিগড় উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৬.      নবারুন উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৭.      নাগেরগাতী অনির্বাণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৮.      বিরিশিরি ইউনিয়ন নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ১৯.      গুজিরকোণা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২০.     গুজিরকোণা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২১.     বাকলজোড়া নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২২.     কৃষ্ঞেরচর উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৩.     কাকৈরগড়া ইউনিয়ন নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুর্গাপুর,নেত্রকোণা

  ২৪.     ঝাঞ্জাইল উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৫.     এন. ভাউরতলা উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৬.     জাগিরপাড়া সবদর আলী উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৭.     দুবরাজপুর জিএমএস উচ্চ বিদ্যালয়,দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৮.     দুর্গাপুর দ্বীনি আলীম মাদ্রাসা, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ২৯.     ফুলপুর আলীম মাদ্রাসা, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ৩০.    আলমপুর আলীম মাদ্রাসা, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

  ৩১.    আনন্দপুর দাখিল মাদ্রাসা, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

ভাদুয়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

মুন্সিপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

শংকরপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

দুবরাজপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

জাগিরপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

দঃ জাগিরপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

গাঁওকান্দিয়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

মুন্সীপাড়া ভাদুয়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বন্দকুটুয়ারী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কাকড়াকান্দা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

শশারপাড় সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কুল­াগড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

রাণীখং সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কাঁঠালখালী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নন্দেরগোপ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

ফারংপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

দুর্গাপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

সুসং সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

মাকড়াইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

মেনকী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কালিকাপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নলুয়াপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

উঃ গোপালপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বারমারী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

ধানশিরা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

চন্ডিগড় সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

মউ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নাগেরগাতী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

ফেচিয়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নোয়াগাঁও সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

সাতাশি সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

চৈতাটি সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

দঃ ভবানীপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

খালিশাপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নওয়াপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

রামপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বিরিশিরি বালক সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বিরিশিরি মডেল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কৃষ্ণেরচর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

রামবাড়ী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

ঝানজাইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

পূর্ব কাকৈরগড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

দঃ গোপালপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নগুয়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বড় বাট্টা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বায়রাউড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

শ্রীরামখিলা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

গুজিরকোনা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কুমুদগঞ্জ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নগরসিংহা সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

বাকলজোড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নয়াপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

পাইকপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

নলজোড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

কান্দাপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

ফুলপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

আড়াপাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

 

 1.  

শ্যামনগর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ

কার্যত্রুম বন্ধ

 

রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়(এম.পি.ও.ভুত্তু)

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

গৌরাখালী কান্দা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

জাঙ্গালীয়াকান্দা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

নন্দেরছটি রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কালিকাবর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পূর্ব নন্দেরছটি রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কৃষ্ণপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

মাইজপাড়ারেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

আমড়া তলা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

গাড়াউন্দ রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

ছনগড়া টংক শহীদ স্মৃতরেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পশ্চিম কাকড়াকান্দা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

চাড়িয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

চন্দ্রকোণা মায়া নগর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

দশাল রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কেরণখলা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

চারিখাল রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

আলমপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

তেলী পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

নাথ পাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

বড়ইউন্দ রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

বানিয়াপাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

হারিয়াউন্দ রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

সাগরদিঘি রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পলাশকান্দী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

শিরবির রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

গাভিনা শেখ তোফাজ্জল রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

গোদারিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কৈলাটি রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

ডেউটুকোন রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

শান্তিপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পূর্ব গোদারিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

বিলাশপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পূর্ব বিলাশপুর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কুলুঞ্জা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

উত্তর কেট্টা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পূর্ব রামনগর রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

কেট্টা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

বালিচান্দা আলাউদ্দিন রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

ছোট কাটুরী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

পঃ কোণাপাড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

মাদুর পাড়রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

বুরুঙ্গা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

খুজিউড়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

 1.  

 সুসং আদর্শ বিদ্যানিকেত রেজিঃ প্রাঃ বিঃ

 

স্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

বিরিশিরি পৌর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

নন এম.পি.ও ভূত্তু


কমিনিউটি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

পূর্ব বাকলজোড়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

নন এম.পি.ও ভূত্তু

 

অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

মাঝিয়াইল অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

সাহাপুর অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

চুকাইখালী অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

বনগ্রাম অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

পূর্ব জাঙ্গালিয়াকান্দা (কয়রাচরপাড়া) অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

কানাইল অস্থায়ী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 

স্থাপনচালুর অনুমতিপ্রাপ্ত  প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

আগাড় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

গন্ডাবের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

শুকনাকুড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

নাওদারা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

মজিবনগর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

চরমোক্তারপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

তিতারজান বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

উত্তর ফারংপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,

 

 1.  

হরচাপটাবিল নন রেজিঃ বেসরঃপ্রাঃবিঃ

 

 1.  

লোহারগাঁও নন রেজিঃ বেঃ সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

দঃ ছোটকাটুরী নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

আটলা নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত  প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্রনং

বিদ্যালয়ের নাম

মন্তব্য

 1.  

পিপুলনারী নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

ভূলিপাড়া নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

ডাকুমার শৈলচর নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

মাধবপুর চরপাড়া নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

হরচটা পূর্ব আটলা নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

জগতকুরা নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

 

 1.  

বিশ্বনাথপুর নন রেজিঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়

 

 1.  

বন্দ উষান নন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়